GRUPĖS PEDAGOGAI

Regina Baranovska

(1 etatas) – išsilavinimas aukštasis, kvalifikacinė kategorija - vyresnioji auklėtoja.

Keičianti auklėtoja:

 Virginija Malašauskienė 

PAPILDOMAS UGDYMAS

* Muzikinis ugdymas vyresnioji mokytoja Gražina Kerienė

Kiekvieną darbo dieną   8.00-12.30PAGALBA VAIKUI

IR ŠEIMAI

* Logopedė

Silvija Masiukienė

Darbo dienos -pirmadienis, antradienis, ketvirtadienis   14.00-17.30

* Socialinis pedagogas Renata Rusakovienė

pirmadienis-ketvirtadienis

           7.00-12.00     

            17.30-18.00

* Vaiko gerovės komisija - pirmininkas

Vilma Vilkancienė

 VAIKŲ UGDYMO PROGRAMOS:

Ikimokyklinio ugdymo programa ..Mažojo žmogučio link"

Sveikatos įgūdžių ugdymo programa ,,Sveikas  darželis"